PMaaS

Project Management as a Service

Project Management as a Service (vaak afgekort tot PMaaS) is een flexibel aanpasbare adviesdienst waarmee klanten zoveel projectmanagers kunnen inhuren als ze nodig hebben om hun projecten tot een goed einde te brengen. De waarde van PMaaS is dat klanten het aantal consultants kunnen op- en afschalen naar gelang hun behoeften.

Project Management as a Service illustratie
Project Management tool op laptop

PMaaS gebruiken om kosten te verlagen

Organisaties zijn gewend geraakt aan het gebruik van managed services in veel IT-functies: bijvoorbeeld het beheer van e-mail, het uitvoeren van netwerkactiviteiten en andere… Dit zijn meestal activiteiten die vrij stabiel maar noodzakelijk zijn.

Tegenwoordig vertalen organisaties die behoeften naar werkzaamheden zoals in project management en change management waarbij zeer gespecialiseerde expertise, wanneer deze intern wordt ingehuurd, te kostbaar blijkt.

Bovendien, wanneer dit buiten de kerncompetentie van de organisatie valt zoals bij startende bedrijven die beginnen op te schalen, zal het intern leveren van die expertise tevens zware investeringen vereisen in de huidige processen, procedures en tools.

PMaaS verschilt van traditionele consulting waar het adviesbureau de middelen levert, maar de klant verantwoordelijk blijft voor de PMO-activiteiten en de prestaties. Met PMaaS neemt YPconsilium de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer en performantie van de projecten.

YPconsilium stelt de klant zelfs in staat om minder te betalen dan hij of zij voorheen zou hebben gedaan, aangezien de prijsmodellen zijn gebaseerd op de specifieke diensten die effectief moeten worden geleverd en op het volume & de complexiteit van de projecten bij de klant.

Maar het belangrijkste is dat PMaaS een mentaliteitsverandering inhoudt: zoals met de meeste bedrijven vandaag moet u evalueren hoe uw organisatie kan verschuiven van een operationele aanpak met de focus op processen naar een customer service gebaseerde aanpak waar de focus ligt op waardecreatie.

Meeting Project Management
Project Management as a Service Taartdiagram

Waarom kiezen voor een PMaaS model?

Meer informatie of een afspraak boeken?

contact of vragen